GAME YOU! Mladim se povečujejo zaposlitvene priložnosti v e-športu!

"Game YOU" je evropski sodelovalni projekt, v katerem sodelujejo štirje različni sektorji iz štirih različnih držav.

Konzorcij je bil ustanovljen z namenom, da mladim preko e-iger oz. e-športa pomaga poiskati zaposlitvene priložnosti, oziroma pomaga usposabljati strokovnjake v tem sektorju. Glede na trenutno popularnost videoiger pri mladih, je cilj konzorcija ustvariti vrsto inovativnih virov, preko katerih se lahko zainteresirana mladina bolje orientira pri morebitni poklicni prihodnosti. GAME YOU obenem tudi podpira pedagoge in strokovnjake, ki se z navedeno skupino ukvarjajo.

Današnja mladina živi v svetu tisočih spodbud, možnih poti in posledično morebitnih prihodnosti. Povsem razumljivo je, da se mnogi izmed njih počutijo izgubljeni glede izbire svoje poklicne prihodnosti. Vsem bi prišli prav napotki in nasveti ljudi, ki so po tej poti že hodili!

Temu primerno je glavni cilj projekta, da bodo ustvarjeni materiali služili, kot vodilo za identifikacijo poklicnih veščin in mladim pomagali razumeti, kakšne veščine so zaželene na različnih delovnih področjih. To bo dosegljivo po zaslugi priročnika za strokovnjake, delavnice, ki temeljijo na neuradnem poklicnem izobraževanju, in interaktivnih orodjih za mlade, ki jim bodo omogočili prepoznavanje svojih potencialov v svetu zaposlovanja in kako te izboljšati z videoigrami.

Cilj je sinergija med igrivimi, didaktičnimi in pedagoškimi značilnostmi prisotnimi v videoigrah in posledično zanikanje negativnega stereotipa video igric kot "izgubo časa".

Ne zamudite novosti na naši spletni strani. Če želite izvedeti več o projektu in prihodnjih dejavnostih, nas lahko spremljate na naših družbenih omrežjih.

Podpora Evropske komisije izdelavi te publikacije ne pomeni odobritve vsebine, ta odraža izključno stališča avtorjev. Evropska komisija ne odgovarja za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.

 • Povečati udeležbo mladih v zaposlitvenih programih,
 • spodbujati zaposlitvene možnosti za mlade, predvsem pa za skupine, ki jim grozi izključenost,
 • spodbujanje mladih, da s projektnimi materiali prepoznajo svoje prednosti in sposobnosti, ter posledično zaposlitvene priložnosti,
 • ponuditi orodja, ki mladim omogočajo, da v udobnem okolju sami ocenijo lastne sposobnosti,
 • zmanjšati obstoječo vrzel med vrstami spretnosti, ki jih spodbuja formalni izobraževalni sistem, in tistimi, ki jih trg resnično zahteva,
 • spodbujati prepoznavnost videoiger kot profesionalne alternative in dolgoročno spodbujati izvajanje programov usposabljanja in izobraževanja, ki bi jih ta sektor lahko zahteval zaradi usposabljanja strokovnjakov v omenjenem sektorju.
 • Transnacionalna spletna usklajevalna srečanja (januar in februar, 2022),
 • začetne raziskave in konceptualizacija e-iger kot orodja za poklicno orientacijo (od marca do junija, 2022),
 • izdelava prvega gradiva - "Priročnik o usmerjanju mladih in zaposlovanju preko videoiger za vzgojitelje" (od marca do oktobra, 2022),
 • drugo nadnacionalno srečanje iz oči v oči v Španiji (oktober, 2022),
 • načrtovanje in razvoj drugega gradiva - "Igrificirana platforma za samoocenjevanje delovnih orientacij za mlade" (od marca, 2022 do januarja, 2023),
 • prvi transnacionalni tečaj usposabljanja v Sloveniji (januar, 2023),
 • faza testiranja ustvarjenih materialov (od januarja do julija, 2023),
 • tretje transnacionalno srečanje v Italiji (april, 2023),
 • pregled in izboljšave ustvarjenega gradiva (od julija do novembra, 2023),
 • transnacionalni spletni dogodek za izmenjavo mnenj in praks med potencialnimi uporabniki gradiva (julij, 2023),
 • dogodki za razširjanje projektov v partnerskih državah (november in december, 2023),
 • pregled in zaključek projekta (avgust do december, 2023).
DATUMI: 1. 1. 2022 do 1. 1. 2024
PARTNERJI:

Pridruži se naši super bazi igralcevE-ŠPORTNA ZVEZA SLOVENIJE

Zvezda 19
1000 Ljubljana
Slovenija

Matična številka: 4123026000
Davčna številka: 11823739


© 2021 E-športna zveza Slovenije