fbpx

IeSF PRIJAVNICA CS:GO

banner csgo

Kapetan ekipe se mora pridružiti uradnemu discord strežniku za lažjo komunikacijo med turnirjem.

Kvalifikacijski turnir bo potekal v soboto 14. 8. 2021 ob 14:00 online (igraš od doma) preko platforme FACEIT.

DRŽAVNE KVALIFIKACIJE Counter Strike: Global Offensive

SPLOŠNO

1.   Vzdevki

V vzdevkih ne sme biti sponzorskih oznak. Poleg tega, so prepovedani vzdevki še:

 • Če so zaščiteni s strani pravic tretjih oseb in uporabnik nima pisnega dovoljenja za uporabo.
 • Če so podobni oziroma izgledajo identično blagovnim znamkam in tu ni važno ali je bilo to javljeno organizatorju lige ali ne.
 • Če so podobni oziroma enaki drugi resnični osebi.
 • Kakršna koli podobnost z imeni, ki jih za ligo uporablja EŠZS.
 • Če nimajo smisla.

Poleg zgoraj naštetih sem sodijo tudi vzdevki, ki so komercialni, obrekljivi, nespoštljivi, obsceni, anti-semitični, ali spodbujajo sovražni govor. Vzdevki, ki bodo izgledali kot blebetanje, imeli alternativno abecedo ali napačno izgovorjavo, da bi se izognili pravilom določenih glede vzdevkov, so strogo prepovedani.

2.   Račun Igralca (Faceit račun)

Vsak igralec mora imeti svoja Faceit in Steam računa, ki nista kakorkoli kaznovana.

Spremembe pri ekipnih računih (definicija imena)

Vsaka sprememba računa ekipe mora biti odobrena s strani administratorjev. To vključuje in ni omejeno samo na:

 • Dodajanje oziroma odstranjevanje igralcev.
 • Spreminjanje imena ekipe.
 • Spreminjanje logotipa ekipe.

Sprememba imena po pričetku tekmovanja ni več mogoča.

3.   Prepoved založnika (VALVE)

Administratorji si pridržujejo pravico, da zavrnejo igralca pri igranju na tekmovanju, če ima le-ta že prej prepoved s strani VALVE-a.

POTEK TEKEM/IGER

1.   Pričetek tekme/Točnost

 • Vse tekme/igre se bodo začele po urniku, ki bo pripravljen s strani organizatorja.
 • Kakršnekoli spremembe glede pričetka morajo odobrene s strani administratorja.
 • Vse ekipe in igralci morajo biti prisotni na strežniku vsaj 15 minut pred začetkom tekme/igre.

2.   Skladiščenje in varovanje podatkov/medijev po tekmah

Vsi mediji/podatki pridobljeni med tekmo (demoti, posnetki, posnetki zaslona, itd.) morajo ekipe hraniti še minimalno 2 tedna po zaključku tekmovanja. Če pride do pritožbe je potrebno še dodatno podaljšati to dobo za 2 tedna od dneva, ko je bila pritožba rešena.

PRITOŽBE/PROTESTI

1.   Definicija

Pritožba/protest je uradna komunikacija med ekipami in administratorji v zvezi z nepravilnostmi, kršitvami ali drugimi nepravilnostmi. Protest je lahko oddan tudi med samo izvedbo tekme za situacije kot so, nepravilne nastavitve strežnika in ostale podobne težave.

2. Vsebina pritožbe/protesta

Pritožba/protest mora vsebovati podrobne informacije vezane na dejstvo zakaj je bila pritožba/protest vložena, katere pogoje za pritožbo izpolnjuje in kdaj se je neljubi dogodek zgodil. Pritožba/protest je lahko tudi zavrnjena s strani administratorjev, če ni predložena pravilna dokumentacija. “Uporabljajo nepoštene taktike” ne bo zadoščalo.

3. Rok za oddajo pritožbe/protesta

Zadnji termin za oddajo pritožbe/protesta ekipe je dovoljeno v naslednjih treh primerih:

 • 72 ur po začetku tekme.
 • Samo za LAN dogodke: začetek vsake naslednje tekme za katerokoli od obeh vpletenih ekip (minimalno 10 minut časa mora biti med dvema tekmama in to velja za vse ekipe).
 • Samo za LAN dogodke: ob koncu dneva, ko se dogodek za tisti dan zaključi (odhod sodnikov lige).

PRAVILA TEKMOVANJA

1.   Točnost

Od vsakega igralca se pričakuje, da je prisoten na zbirnem mestu turnirja, kot bo to določeno v informacijskih emailih poslanih s strani organizatorja. V primeru zamude zaradi višje sile, javite zamudo administratorju, takoj ko je mogoče.

2.   Zamujanje

Vsaka zamuda, ki se zgodi zaradi malomarnosti igralca bo kaznovana s strani organizatorja.

3.   Administratorji

Navodila administratorjev je potrebno ubogati in jim slediti. Neizpolnjevanje teh navodil lahko vodi do kazenskih točk za ekipe.

SANKCIJE

1.    Osnovno

 • Ta pravilnik vsebuje specifične sankcije vezane na kazenske točke, za kršitev določil in pravil določenih v tem pravilniku. Vsaka druga kršitev, ki ni specifično določena v tem pravilniku bo sankcionirana v skladu »fair playa« s strani organizatorja.
 • Sankcije bodo določene s strani administratorjev, po lastni presoji, ki pa mora odražati logično in preudarno rešitev.
 • Administratorji izrečejo kazen glede na velikost kršitve, posameznikovo odgovornost, krivdo, dobičke pridobljene s pomočjo te kršitve, število prejšnjih kršitev, ter obnašanja/kršitev igralcev ali trenerjev (i.e. ali je ekipa zamudila zaradi nepričakovanih situacij).
 • Administratorji lahko dodatno sankcionirajo ekipo, če se jim to zdi primerno, ali če se je kršitev ponovila.

2.   Kazenske točke

 • Kazen se izreče, če so kršena pravila tekmovanja. Lahko so manjši ali večji prekrški, avtomatska predaja tekme, diskvalifikacije igralcev/ekip, glede na vrsto prekrška. Tekmovalci bodo obveščeni o kazni preko emaila in bodo imeli na voljo dovolj časa, da se lahko pritožijo.
 • Manjše kazenske točke bodo izdane za manjše kršitve, kot so nepravilno naloženi potrebni mediji za tekme, površne in prekratke izjave po tekmah, premalo informacij o podatkih ekipe. Vsak manjši prekršek odvzame 1% od celotnega nagradnega sklada, ki ga je prejela ekipa/igralec.
 • Večje kazenske točke bodo dodeljene za večje prekrške, kot so namerno zavajanje administratorjev, ekipa ne pride na tekmo, ponavljajoče se kršitve, itd. Vse večje kazenske točke odštejejo 10% od osvojenega nagradnega sklada kaznovane ekipe.
 • Finančne kazni so podeljene, če ekipa ne izpolni pogojev vezanih na tekmovanje, kot so medijske obveznosti, planirani dogodki z navijači.
 • Manjše in večje kazenske točke so lahko izdane kumulativno.

3.   Kazni in posledice ob zapustitvi tekmovanja

 • Diskvalifikacija – če je ekipa diskvalificirana, ta ekipa preda vse pravice do nagradnega sklada.
 • Izbris tekem – vse tekme in rezultati, ki vključujejo ekipo, ki je zapustila tekmovanje pred zaključkom, bodo izbrisani.
 • Prepoved nastopanja za igralce – če ekipa zapusti tekmovanje ali je diskvalificirana to pomeni, da se tudi vsem igralcem te ekipe ne dovoli nastopati za druge ekipe.

PRAVILA IGRE

1.   Verzija igre

Tekmovanje bo odigrano na najnovejši različici igre oz. igralnega klienta. Če je zadnja verzija igre polna raznih napak ali se je zgodila velika sprememba pri ravnovesju orožij in ekonomije tik pred pričetkom tekmovanja, lahko organizator določi in se uporabi starejšo verzijo igre, če je le ta možnost še na voljo.

2.   Ukrepi proti goljufanju

Faceit client je obvezen za vse igralce za celotno obdobje vseh tekem odigranih preko spleta ali na serverju. Če igralec ne more uporabljati FACEIT klienta, potem ne more nastopiti na tekmi. Odgovornost igralcev tukaj je, da imajo pri sebi pravilne podatke za vpis med tekmovanjem, ter da imajo svoje dvostopenjske avtentifikacijske nastavitve pravilne.

3.   Proces izbire map

Uradne mape igrane na tekmovanju

Na tekmovanju se bo uporabljal trenutni seznam map, ki so v obtoku za profesionalne turnirje/lige, te mape so:

 • Vertigo (de_vertigo)
 • Dust2 (de_dust2)
 • Inferno (de_inferno)
 • Mirage (de_mirage)
 • Nuke (de_nuke)
 • Overpass (de_overpass)
 • Train (de_train)
Best-Of-One (BO1) tekme

Ekipa, ki ima boljši rang določi ali so Ekipa A ali Ekipa B. Ekipa A začne s procesom izbire, ta si nato sledi po sledečem sistemu:

 • Ekipa A odstrani mapo.
 • Ekipa B odstrani dve mapi.
 • Ekipa A odstrani dve mapi.
 • Ekipa B odstrani eno mapo.
 • Mapa, ki ostane je izbrana za tekmo.
Best-Of-Three (Bo3) tekme

Ekipa, ki ima boljši rang določi ali so Ekipa A ali Ekipa B. Ekipa A začne s procesom izbire, ta si nato sledi po sledečem sistemu:

 1. Ekipa A odstrani eno mapo.
 2. Ekipa B odstrani eno mapo.
 3. Ekipa A izbere eno mapo.
 4. Ekipa B izbere eno mapo.
 5. Ekipa A odstrani eno mapo.
 6. Ekipa B odstrani eno mapo.
 7. Preostala mapa se bo igrala kot odločilna mapa, če bo to potrebno.

Ekipe izberejo na kateri strani bodo začele tekmo na nasprotnikovi mapi, na odločilni mapi bomo strani določili z borbo z nožem.

TEKMOVANJE

1. Nastavitve za tekmo

Na tekmovanju morajo biti uporabljene spodaj zapisane nastavitve:

 • Runde: Best out of 30 (mp_maxrounds 30)
 • Čas runde: 1 minuta in 55 sekund (mp_roundtime 1.92
 • Začetni denar: $800 (mp_startmoney 800)
 • Zamrzitveni čas: 20 sekund (mp_freezetime 20).
 • Nakupni čas: 20 sekund (mp_buytime 20).
 • Bomb timer: 40 sekund (mp_c4timer 40).
 • Število rund v podaljšku: Best out of 6 (prvi do 19).
 • Denar v podaljšku: 10 000
 • Zamik ponovitve runde: 5 sekund (mp_round_restart_delay 5).
 • Premor med polčasom: 2 minuti in 30 sekund (mp_halftime_duration 150).
 • Premor med polčasom v podaljšku: odstranjen.

2.Podaljški

Podaljški se igrajo na način best out of 6 (prvi do 19 rund).

3.   Strežnik za tekme

 • Tekme bodo odigrane na strežnikih, ki jih bo priskrbel organizator.
 • Ekipe so primorane preveriti vse aspekte vezane na igro (skini za orožja, napake v igri, itd.) in internetno povezavo (hitrost interneta, zaostajanje interneta, variance strežnika) pred pričetkom tekme. Če ekipe tega ne naredijo, pomeni, da se strinjajo z vsemi nastavitvami in se bo tekma odigrala kot napovedano.

4.   Klepet v igri

Klepet v igri se ne sme uporabljati za pogovore, ki niso striktno vezani na samo tekmo. To vključuje tudi diskusijo glede tehničnih težav in pa oglaševanje.

5.   Uporaba funkcije premora

Ta funkcija je dovoljena čez celotno dogajanje tekme, vendar pa pride v efekt samo v času med rundami (freeze time) (t.j. takoj, če je bila uporabljena med rundami, drugače pa takoj na začetku naslednjega časa med rundami).

KVALIFIKACIJE

 • Ekipe so omejene na dva tehnična premora in štiri taktične premore za BO1.
 • Tehnični premor lahko traja maksimalno pet minut in vsak taktični premor le trideset sekund.
 • Ekipa lahko zaprosi za premor tako, da v klepet v strežnik igre napiše “.pause” in nato oznani razlog za premor takoj, ko je bila tekma zaustavljena.

NASTAVITVE TEKMOVALCEV

1.   Konfiguracijske datoteke

Vse konfiguracijske spremembe so dovoljene, če ne dajejo nepoštene prednosti ali take prednosti, ki se lahko enači z goljufanjem. Igralec je lahko kaznovan za napačne nastavitve v katerikoli konfiguracijski datoteki, ne glede na to ali je v uporabi ali samo shranjena v mapi igre pod vprašanjem. Naslednji ukazi so prepovedani:

 • cl_showpos 1 _ vsota tu mora biti 0

Ekipe morajo obvestiti administratorje, če niso prepričani glede ukazov in njihovih vsot. Ekipa je lahko kaznovana, če imajo prepovedane ukaze v svojih konfiguracijskih datotekah, tudi če jih niso uporabili.

2. Nastavitve/scenariji

Vse dodatne nastavitve razen nakup, skok, preklop, demo in skok met so nedovoljene. Ekipa je lahko kaznovana, če ima v svojih konfiguracijah prepovedane nastavitvene datoteke, ne glede ali so bile uporabljene ali ne.

3. Grafični gonilniki

Vse spremembe in nastavitve igre s pomočjo zunanjih grafičnih rešitev ali programov v lasti tretjih oseb so strogo prepovedani in bodo kaznovani, kot je to opredeljeno v paragrafu o goljufanju.

4. Prosojnice (overlayi)

Vse overlaye, ki kažejo kakršnokoli porabo sistema znotraj igre (i.e. Nvidia SLI display, Rivatuner Overlay) je prepovedano uporabljati. Prosojnice, ki kažejo samo sličice na sekunde (FPS) niso prepovedane in so lahko uporabljene.

5. Podatki po meri

Igralcem ni dovoljena uporaba po meri narejenih podatkov med tekmo. Samo CS:GO “Skins” je dovoljeno uporabiti, ampak različni modeli agentov so prepovedani. Kakršnekoli spremembe, to vključuje spremembe HUD, tabele z rezultati in sprite modifikacij so izključene.

6. Gonilniki naprav

Uporaba gonilnikov za predčasno namestitev/scenarijev, ki imajo prepovedane macrose na naprave, ki jih uporabljajo igralci (miške, tipkovnice, zvočne kartice) je prepovedano in je lahko kaznovano znotraj paragrafa o goljufanju. Administratorji si pridržujejo pravice, da zahtevajo pregled katerekoli opreme v uporabi igralcev.

POTEK TEKME

1.   Število igralcev

 • Vse tekme se morajo odigrati s petimi igralci v vsaki ekipi (5 proti 5), drugačne sestave ekip niso dovoljene. Če ekipa pride na tekmovanje s premalo igralci se bo tekma štela, kot da ekipa ni prišla na tekmo.
 • Če igralec odide med igrano tekmo, se bo igrana runda zaključila. Če mapa še ni končana, se bo naredila pet (5) minutna pavza dokler se igralec ne vrne oziroma ekipa najde zamenjavo. Če se igralec ne more vrniti in če ekipa ne uspe najti zamenjave, potem ima ekipa dve možnosti, tekmo predati ali nadaljevati s štirimi igralci.
 • Če ekipa igra z manj kot štirimi igralci to avtomatsko pomeni predajo in kot privzeto zmaga nasprotnika.

2.   Spremembe igralcev

Samo igralci, ki so del ekipe se lahko zamenjajo. Nasprotnik in sodniki lige morajo biti predčasno obveščeni o tem.

Spremembe na tekmovanju preko spleta

Med spletnim tekmovanjem se lahko spremeni zasedba kadarkoli med tekmo, če je razlog za to upravičen (i.e. težave s povezavo). Če je potrebno se lahko tekmo tudi ustavi. Zamuda zaradi spremembe ne sme trajati dlje kot 5 minut in prekomerna zloraba tega pravila je prepovedana.

3.   Prekinitve tekme

Če je tekma prekinjena zaradi razlogov, ki so izven nadzora nastopajočih (i.e. strežnik se sesuje, igralec izgubi povezavo), administrator ponovi zadnjo odigrano rundo s pomočjo CS:GO “backup & restore” funkcije. Vendar obstajajo primeri, ko se lahko odloči in ponovi le rundo ali pa celo mapo od začetka.

 • Če se težave pojavijo znotraj prve minute runde, preden je bila narejena kakršnakoli škoda nasprotnikom ali lastni ekipi in so bili tako sodnik kot nasprotnik pravočasno opozorjeni, se bo runda odigrala ponovno.
 • Če se težave pojavijo znotraj runde po tem, ko se je že zgodila škoda ekipi ali nasprotniku in zaključek runde še ni povsem jasen (i.e. en igralec je izgubil povezavo, ostali ostanejo na strežniku), potem se runda ne bo ponovila. Runda se nadaljuje in se bo štela. Obstajajo posebne izjeme, če je bila škoda označena za nepomembno kot je nenamerno poškodovanje soigralca na začetku runde, škoda pa napravljena nasprotniku.
 • Če se prekinitev zgodi med rundo in je bila napravljena škoda, ter se da predvideti zaključek runde (zaradi izgube povezave s strežnikom), se bo tekma ponovila od začetka zadnje igrane runde.
 • Če se prekinitev zgodi med rundo, po tem ko je bila škoda že napravljena in je jasno kdo bo zmagal rundo (ena ekipa varčuje denar in orožje do konca runde je pa 10 sekund), ampak se ne more nadaljevati zaradi izgube povezave s strežnikom, potem se taka runda lahko odloči/dodeli.

Tekem se ne bo ustavilo in rund se ne bo ponovno odigralo, kjer je jasno razvidna napaka nastopajočega (nakup napačnega orožja).

Uporaba programskih napak (bugs & glitches)

Namerna uporaba programskih napak med igro je prepovedana. Administratorji določijo ali je določena programska napaka vplivala na razplet tekme in ali bo dodelil rundo/tekmo nasprotniku na podlagi te kršitve ali prisilil v ponovno igranje tekme. Uporaba sledečih programskih napak je strogo prepovedana, če katerakoli napaka ni napisana tukaj, morajo sodniki lige določiti kakšna je kazen in če je potrebna.

 • Premikanje oziroma “clippanje” skozi območja map, ki niso narejena za ta namen je strogo prepovedano (hoja skozi in po stenah, stropih, itd.).
 • Bomba se ne sme postaviti/aktivirati na mesto, kjer se je ne da deaktivirati. Postavitev bombe tako, da noben ne sliši piskanja in zvoka, ko se bomba aktivira/postavi je ravno tako strogo prepovedana.
 • Stati na soigralcu je dovoljeno, vendar pa je prepovedano v primerih, kjer igralec lahko pokuka nad, pod ali skozi trden predmet (škatla, stena, strop, itd.), ki na podlagi dizajna mape nebi smelo biti dovoljeno.
 • Hoja po slikovnih slikah (“pixel walking”) je prepovedana. Kot to se šteje vsa dejanja, kjer igralec lahko stoji, sedi na nevidnih robovih mape.

Priporočljivo je preveriti pri administratorjih, ali so določene programske napake prepovedane ali ne.

Naslednje strojne napake so dovoljene:

 • Odstranjevanje bombe skozi zid, stvari, itd.
 • Tako imenovano “surfanje” po ceveh.

Organizator si retroaktivno pridržuje pravico, da doda nove programske napake na seznam dovoljenih napak.

4.   Nove pozicije

Če želi igralec uporabljati pozicijo na mapi, ki ni vsem poznana, je strogo priporočljivo, da kontaktira administratorje in preveri ali je ta pozicija dovoljena za uporabo na uradnih tekmah. Ekipe in igralci morajo razumeti, da je potreben čas, da se preveri vse nove pozicije in je zato potrebno dovolj zgodaj opozoriti administratorje, da imajo dovolj časa, da preverijo to pred začetkom uradnih tekem.

Pravila se lahko spremenijo brez obvestila igralcem.