Pogoji uporabe

Pogoji uporabe spletne strani eszs.si

Pomembno: Z uporabo spletne strani uporabnik potrjuje, da je prebral spodaj navedene pogoje uporabe, se z njimi strinja in jih sprejema v celoti.

Splošno

Ti pogoji opisujejo, določajo in urejajo pogoje uporabe spletne strani eszs.si (v nadaljevanju spletna stran). Pri uporabi spletne strani se v celoti strinjate s pogoji uporabe. Če se s pogoji ne strinjate, vam odsvetujemo uporabo spletne strani. Spletna stran je last E-športne zveze Slovenije (v nadaljevanju lastnik spletne strani).Lastnik spletne strani si pridržuje pravico do spremembe katerega koli dela storitve in izbrisa katerega koli dela vsebine brez vnaprejšnjega opozorila.

Opis spletne strani

Na spletni strani eszs.si lahko obiskovalci najdejo novice iz sveta e-športa in informacije o E-športni zvezi Slovenije.

Starostne omejitve in sposobnost sprejema teh pogojev

Za uporabno spletne strani eszs.si ni starostnih omejitev.

Spletna stran vsebuje tudi določene piškotke ali podobne tehnologije lastnika spletne strani in tretjih ponudnikov, ki se uporabljajo z namenom zagotavljanja delovanja posameznih funkcionalnosti storitve, vključno z oglaševalskimi in anonimnimi statističnimi storitvami.

Uporabnik dovoljuje lastniku spletne strani in v spletno stran vključenim njegovim tretjim ponudnikom, da shranjujejo informacije na računalniku oz. povezani napravi, na kateri uporabljajo spletno stran v obliki piškotkov ali podobnih tehnologij z namenom zagotavljanja delovanja posameznih funkcionalnosti spletne strani, prilagajanja in predpomnjenja vsebin.

Če uporabnik krši ta pravila uporabe spletne strani, pogoje in navodila za uporabo posamezne strani, mu lahko lastnik spletne strani onemogoči uporabo posamezne strani ali več povezanih strani.

Lastnik spletne strani lahko uporabniku prepreči nadaljnjo uporabo spletne strani tudi, ko z uporabo kakor koli nadleguje druge uporabnike ali krši njihove pravice, uporablja spletno stran v zlonamerne ali nepoštene namene ali ne ravna v skladu z navodili za uporabo.

Družbena omrežja

Spletna stran lahko vključuje funkcionalnosti družbenih omrežij in možnost objave na Facebooku, Twitterju in podobnih družbenih omrežjih.

Lastnik spletne strani uporabnikom dovoljuje objavo povezav in priporočil na družbenih omrežjih na način, kot je dostopen iz same storitve.

Avtorske pravice

Vsa vsebina spletne strani eszs.si, razen vsebin, pri katerih je izrecno zapisano, da so povzete iz drugega vira, je avtorsko delo E-športne zveze Slovenije in/ali njegovih pogodbenih partnerjev. Vsi deli programske kode, vsak programska arhitektura in inženiring, grafični elementi ter drugi elementi so avtorsko zaščiteni.

Vsebine, ki jih objavi lastnik spletne strani in je avtorsko delo, je dovoljeno pregledovati. Brez izrecnega predhodnega pisnega dovoljena lastnika spletne strani se vsebin ne sme reproducirati, spreminjati, prepisovati, ponovno objavljati in razširjati niti v komercialne niti v nekomercialne namene.

V primeru kakršne koli dovoljene uporabe vsebin teh strani se morajo ohraniti vse označbe avtorskih pravic in pravic industrijske lastnine ter druga obvestila in opozorila. Znamke, ki se pojavljajo na spletni strani, so registrirane znamke, katerih imetnik ali uporabnik licence je lastnik spletne strani, povezane družbe ali tretje osebe. Kakršnakoli uporaba teh znamk je izrecno prepovedana brez ustreznega predhodnega pisnega soglasja imetnika pravic. Znaki, ki niso registrirani kot znamke, so zaščiteni po pravilih avtorskega prava.

Dovoljeno je, da v primeru citiranja vsebin storitve naredite povezavo na spletno mesto eszs.si, v kolikor pa to ni mogoče (televizija, radio), lahko citirate vir. Priporočamo, da se povezave ustvarijo s pomočjo funkcionalnosti objavljanja na družbenih omrežjih, ki so na voljo v okviru storitve.

Povezav ni dovoljeno objavljati na straneh z nezakonito ali nemoralno vsebino. Na zahtevo lastnika spletne strani je lastnik in/ali upravljavec spletnega mesta, na katerih je objavljena povezava, to dolžan odstraniti.

Razen v zgoraj navedenem primeru je brez dovoljenja lastnika eszs.si prepovedano objavljati, reproducirati, distribuirati, zajemati ali kako drugače uporabljati ter obdelovati logotip, vsebine in druge podatke na ali s eszs.si.

Dostopnost spletne strani

Spletne strani so praviloma dostopne 24 ur na dan in vse dni v letu. Lastnik spletne strani si pridržuje pravico do krajših ustavitev v dostopu zaradi tehničnih razlogov vzdrževanja in zamenjave opreme. Zaradi razlogov, povezanih z vzdrževanjem, si ponudnik pridržuje pravico tudi do daljših ustavitev dostopa do spletne strani eszs.si. Lastnik spletne strani ne jamči dostopnost do spletne strani ob morebitnih izpadih v omrežjih ponudnikov poti ali kakršnih koli izpadih, napakah, drugih tehničnih motnjah ali prekinitvah delovanja tretjih strank (električno napajanje, …) ter višji sili.

Zasebnost in varstvo podatkov

Lastnik spletne strani se obvezuje, da bo skrbno varoval podatke uporabnikov ter jih bo uporabljal izključno za potrebe izvajanja spletne strani.

Lastnik spletne strani si pridržuje pravico do shranjevanja informacij na uporabnikovem računalniku, tablici ali telefonu v obliki piškotka (“cookie”) ali podobne datoteke, katere namen je prilagoditi spletno stran željam uporabnikov in zagotavljanje uporabnikom prijazno spletno mesto. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga uporablja uporabnik. Uporabnik lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči.

Pravilnik o piškotkih in varstvu osebnih podatkov si lahko preberete na https://eszs.si/varstvo-osebnih-podatkov/.

Zavrnitev odgovornosti

Lastnik spletne strani se bo po najboljših močeh trudil zagotavljati najtočnejše in najnovejše podatke, vendar uporabnike spletne strani opozarja, da so besedila informativnega značaja, zato ne jamči in ne prevzema nobene odgovornosti za njihovo točnost in celovitost strani. Vsi uporabniki uporabljajo objavljeno vsebino na svojo lastno odgovornost. Lastnik spletne strani ne odgovarja za morebitno nedelovanje spletne strani, morebitno netočnost informacij in za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe morebitnih napačnih ali nepopolnih informacij, prav tako tudi ne za morebitno nedelovanje ponudnikov dostopa do interneta.

Lastnik spletne strani si pridržuje pravico do spremembe pogojev uporabe brez predhodnega obvestila.

Lastnik spletne strani si pridržuje pravico, da v primeru kršenja teh pogojev uporabi vsa razpoložljiva pravna sredstva in pravice, vključno s pravico do blokiranja dostopa do spletnega medija z določenega spletnega naslova.

Uporabniki soglašajo, da za uporabo tega spletnega medija in za tolmačenje teh splošnih pogojev velja nacionalno pravo Republike Slovenije.

Za vse morebitne spore, nastale z uporabo eszs.si, ali ki bi bili z uporabo tega medija kakorkoli povezani, je pristojno sodišče v Ljubljani ob uporabi nacionalnega prava Republike Slovenije.

Informacije o lastniku spletne strani

Lastnik spletne strani je E-športna zveza Slovenije, Štihova ulica 13, 1000 Ljubljana. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov je E-športna zveza Slovenije. Pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov je dosegljiv na e-naslovu info@eszs.si.

Uporabniška podpora

Če imajo uporabniki spletne strani kakršna koli vprašanja v zvezi z uporabo spletne strani ali kakršne koli druge probleme, ki bi jih radi prijavili, se lahko posredujejo na e-naslov info@eszs.si.

Pridruži se naši super bazi igralcevE-ŠPORTNA ZVEZA SLOVENIJE

Zvezda 19
1000 Ljubljana
Slovenija

Matična številka: 4123026000
Davčna številka: 11823739


© 2021 E-športna zveza Slovenije