Varstvo osebnih podatkov

Pravica do zasebnosti

Pravica do zasebnosti in varstvo osebnih podatkov je ena najpomembnejših človekovih pravic. V e-športni zvezi Slovenije, se tega zavedamo in spoštujemo zasebnost naših uporabnikov, zato z njihovimi osebnimi podatki ravnamo odgovorno, pazljivo in skladno kot ga določata splošna uredba EU o varstvu osebnih podatkov, veljavni zakon v Republiki Sloveniji ter interni akti e-športne zveze Slovenije. Dostop do osebnih podatkov je dovoljen le pooblaščenim osebam, v obsegu in z namenom, ki je nujno potreben za nemoteno izvajanje delovnih procesov, zagotavljanje storitev e-športne zveze Slovenije in izpolnjevanje pravic in obveznosti iz sklenjenih pogodbenih razmerij s stranko.

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Če imate kakršna koli vprašanja v zvezi z našo politiko varovanja osebnih podatkov ali načinom obravnave vaših osebnih podatkov, se lahko brez zadržkov obrnete na našo pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov in nam pišete na info@eszs.si.

Nameni obdelave osebnih podatkov in pravni temelji

E-športna zveza Slovenije osebne podatke članov obdeluje v okviru in za namen izvajanje storitev Zveze oziroma za izvajanje pogodbenih razmerij strank. Prenos osebnih podatkov podanih ob registraciji v spletno mesto https://eszs.si se izvaja v varnem načinu s pomočjo protokola SSL (SecureSocketsLayer). Podatki se kodirajo in se na strežnik Zveze prenašajo v zaščiteni obliki. Sistem tako preprečuje, da bi kdo prestregel osebne podatke, ki jih osebe pošiljajo Zvezi.

E-športna zveza Slovenije svoje člane in druge posameznike obvešča, da so nekateri osebni podatki lahko obdelani prek avtomatiziranega sprejemanja odločitev. Zveza obdeluje osebne podatke posameznikov tudi na podlagi zakonskega pravnega temelja:

  • zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma za namen posredovanja osebnih podatkov posameznikov, ki zapadejo v obveznost poročanja Uradu za preprečevanja denarja in financiranja terorizma
  • in na podlagi drugih mednarodnih pogodb, predpisov EU ter nacionalnih zakonov, ki terjajo od Zveze, da v določenih primerih posreduje osebne podatke posameznikov državnim organom in drugim upravljavcem za izpolnjevanje svojih ali njihovih zakonskih obveznosti ali pristojnosti.

E-športna zveza Slovenije na osnovi zakonitega interesa obdeluje osebne podatke za namen zmanjševanja tveganj vdorov na spletno stran eszs.si (zagotavljanje informacijske varnosti, zmanjševanje tveganj nepooblaščenega dostopa do pomembnih poslovnih informacij, osebnih podatkov in informacijskega sistema) in za namene izvajanja analiz osebnih podatkov za uravnavanje poslovnega tveganja ter optimiziranja poslovnih odločitev (varstvo ekonomskih interesov Zveze) ter za statistične obdelave namenjene pripravi poročil poslovodstvu, pri čemer so v poročilih vselej vsebovani le anonimiziranimi podatki.

Zveza v določenih primerih zaproša svoje stranke in druge posameznike za podajo privolitev v obdelavo njihovih osebnih podatkov za ocenjevanje nekaterih osebnih vidikov v zvezi s posameznikom, zlasti za analizo ekonomskega položaja, osebnih preferenc, interesov in vedenja tega posameznika (profiliranje), za namen izdelave in predstavitev posamezniku prilagojenih ponudb blaga in storitev, vključno z obveščanjem oz. neposrednim trženjem ter za namen izvajanja trženjskih raziskav. V teh primerih obdelava osebnih podatkov poteka v okviru s posameznikovo izjavo dopuščenega obsega osebnih podatkov, namena in dogovorjenih kanalov obveščanja, vse do preklica.

Piškotki

E-športna zveza Slovenije zbira osebne podatke tudi ob obisku spletnih strani http://eszs.si prek piškotkov, za namene zagotavljanja boljše funkcionalnosti in uporabniške izkušnje, varnosti, nemotenega delovanja spletnih strani oziroma portalov ter štetja uporabnikov na spletnem mestu oz. portalu. Zveza uporablja naslednje piškotke:

Obvezni piškotki: so ključni in brez njih posamezna spletna stran oziroma spletni portal v lasti oziroma upravljanju Zveze, ne bo deloval, kot bi moral. Nastavijo se, ko posameznik odda obrazec, se prijavi ali opravi kakršnokoli interakcijo s spletno stranjo preko klikanja na enostavne povezave.

Analitični piškotki: z njimi Zveza analizira promet na spletni strani, da lahko izboljša uporabniško izkušnjo. Posameznik sprejme piškotek s klikom na gumb na spletni strani oziroma z nadaljevanjem aktivnega brskanja po spletni strani, ki ga izvede po prejemu obvestila o piškotkih.

Piškotki družbenih omrežij: Piškotki za družbena omrežja omogočajo deljenje vsebine spletne strani na nekaterih družbenih omrežjih. Vtičniki in orodja tretjih oseb uporabljeni kot piškotki, omogočajo delovanje funkcionalnosti, pomagajo analizirati pogostost obiskovanja in način uporabe spletnih strani.

E-športna zveza Slovenije lahko zaradi zagotavljanja storitve omogočanja pravilnega delovanja in uporabe vseh funkcionalnosti v mobilnih in spletnih aplikacijah obdeluje lokacijske podatke uporabnika: GPS-koordinate (zemljepisna dolžina, zemljepisna širina), IP nastavitve (lokacija brskalnika ali aplikacije uporabnika), pridobljene z mobilno napravo uporabnika. Zveza obdeluje lokacijske podatke v takšni obliki, da se ne dajo povezati z določeno ali določljivo osebo, ali pa na podlagi predhodnega soglasja uporabnika. Zveza ob zaprosilu za soglasje uporabnike seznani o možnosti zavrnitve soglasja, o vrsti podatkov, ki bodo obdelani, o namenu in trajanju takšne obdelave in o možnosti posredovanja teh lokacijskih podatkov tretji osebi, zaradi izvedbe storitve z dodano vrednostjo. Uporabnik lahko ureja svoje soglasje/preklic soglasja glede uporabe podatkov o lokaciji ob vsaki priključitvi na omrežje ali za vsak prenos komunikacije, bodisi v aplikaciji sami ali v nastavitvah »lokacijskih storitev« mobilne naprave. To sicer lahko onemogoči delovanje funkcionalnosti, ki uporabljajo take podatke, še vedno pa so na voljo druge možnosti aplikacije, ki niso povezane s podatki o lokaciji.

Pravice posameznikov

S pisno zahtevo, poslano na naslov: E-športna zveza Slovenije, Štihova ulica 13, 1000 Ljubljana, s pripisom »za GDPR«, ali na elektronski naslov info@eszs.si lahko posameznik zahteva dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oz. omejitev obdelave, izbris osebnih podatkov ali lahko ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter zahteva prenos podatkov.

Posameznik lahko dane privolitve v obdelavo osebnih kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče s pisno zahtevo, poslano na naslov: E-športna zveza Slovenije, Štihova ulica 13, 1000 Ljubljana, s pripisom »za GDPR«, ali na elektronski naslov info@eszs.si. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS, če meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Roki hrambe osebnih podatkov

E-športna zveza Slovenije bo obdelovala osebne podatke v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave in dokler bo to potrebno za dosego zasledovanega cilja, v primeru pridobljenih osebnih podatkov na podlagi privolitev, pa do preklica, razen v primerih, ko je rok hrambe osebnih podatkov določen z zakonom. V slednjih primerih Zveza podatke hrani v skladu z zakonsko obveznostjo.

Pridruži se naši super bazi igralcevE-ŠPORTNA ZVEZA SLOVENIJE

Zvezda 19
1000 Ljubljana
Slovenija

Matična številka: 4123026000
Davčna številka: 11823739


© 2021 E-športna zveza Slovenije