fbpx

WSL PUBG PC PRIJAVNICA

DRŽAVNE KVALIFIKACIJE PUBG PC

Prijave so zaprte.

Kvalifikacije bodo potekale v soboto 21. 8. 2021 online (igraš od doma).

Zaradi lažje komunikacije prosimo kapetana ekipe, da se vsaj dva dni pred začetkom turnirja pridruži našemu uradnemu discord strežniku.

Prijavijo se lahko ekipe, ki štejejo 4 člane (en kapetan, ter 3 (tri) soigralci). Vsi morajo biti državljani Republike Slovenije, ter na dan pričetka turnirja stari vsaj 18 (osemnajst) let ali več.

Format: SUPER (Standard and universal pubg esport ruleset)

SPLOŠNO

1. Vzdevki

V vzdevkih ne sme biti sponzorskih oznak. Poleg tega, so prepovedani vzdevki še:

 • Če so zaščiteni s strani pravic tretjih oseb in uporabnik nima pisnega dovoljenja za uporabo.
 • Če so podobni oziroma izgledajo identično blagovnim znamkam in tu ni važno ali je bilo to javljeno organizatorju lige ali ne.
 • Če so podobni oziroma enaki drugi resnični osebi.
 • Kakršna koli podobnost z imeni, ki jih za ligo uporablja EŠZS.
 • Če nimajo smisla

2. Račun Igralca (Steam)

 • Vsak igralec mora imeti svoj Steam račun, ki kakorkoli ni kaznovan.
 • Račun se po prijavi, ter med potekom turnirja ne sme menjati.
 • “Account sharing” je strogo prepovedan, ter se lahko kaznuje z diskvalifikacijo ekipe.

Vsaka sprememba računa ekipe mora biti odobrena s strani administratorjev. To vključuje, in ni omejeno samo na:

 • Dodajanje oziroma odstranjevanje igralcev.
 • Spreminjanje imena ekipe.
 • Spreminjanje logotipa ekipe.

POTEK TEKEM/IGER

1. Pričetek tekme/Točnost

 • Vse tekme/igre se bodo začele po urniku, ki bo pripravljen s strani organizatorja.
 • Kakršnekoli spremembe glede pričetka morajo biti odobrene s strani administratorja.
 • Vse ekipe in igralci morajo biti prisotni na strežniku vsaj 15 minut pred začetkom tekme/igre.

2. Skladiščenje in varovanje podatkov/medijev po tekmah

Vse medije/podatke pridobljene med tekmo (demoti, posnetki, posnetki zaslona, itd.) morajo ekipe hraniti še minimalno 2 tedna po zaključku tekmovanja. Če pride do pritožbe, je potrebno še dodatno podaljšati to dobo za 2 tedna od dneva, ko je bila pritožba rešena.

PRITOŽBE/PROTESTI

1. Definicija

Pritožba/protest je uradna komunikacija med ekipami in administratorji v zvezi z nepravilnostmi, kršitvami ali drugimi nepravilnostmi. Protest je lahko oddan tudi med samo izvedbo tekme za situacije kot so, nepravilne nastavitve strežnika in ostale podobne težave.

2. Vsebina pritožbe/protesta

Pritožba/protest mora vsebovati podrobne informacije vezane na dejstvo zakaj je bila pritožba/protest vložena, katere pogoje za pritožbo izpolnjuje in kdaj se je neljubi dogodek zgodil. Pritožba/protest je lahko tudi zavrnjena s strani administratorjev, če ni predložena pravilna dokumentacija. “Uporabljajo nepoštene taktike” ne bo zadoščalo.

PRAVILA TEKMOVANJA

1. Zamujanje

Vsaka zamuda, ki se zgodi zaradi malomarnosti igralca bo kaznovana s strani organizatorja.

2. Administratorji

Navodila administratorjev je potrebno ubogati in jim slediti. Neizpolnjevanje teh navodil lahko vodi do kazenskih točk za ekipe.

3. Tehnične težave

Ekipe so primorane preveriti vse aspekte vezane na igro (skini za orožja, napake v igri, itd.) in internetno povezavo (hitrost interneta, zaostajanje interneta, variance strežnika) pred pričetkom tekme. Če ekipe tega ne naredijo, pomeni, da se strinjajo z vsemi nastavitvami in se bo tekma odigrala kot napovedano.

TEKMOVANJE

1. Nastavitve za tekmo

Na tekmovanju se igra sistem BO5 (Best of 5). Igrani mapi sta Erangel ter Miramar.

Potek tekem:

 • mapa 1: Miramar
 • mapa 2: Miramar
 • mapa 3: Erangel
 • mapa 4: Erangel
 • mapa 5: Erangel

Server mora biti nastavljen na “Esport mode”.

Administrator si pridružuje pravico do preverjanja nastavitev pred začetkom igre.

Nastavitve igre:
– mape: Miramar, Erangel
– perspektiva: FPP
– igralci: 64
– ekipni igralci: 4
– vreme: sončno

Nastavitve za obe mapi najdete v priponkah na koncu strani.

2. Klepet v igri

Klepet v igri se ne sme uporabljati za pogovore, ki niso striktno vezani na samo tekmo. To vključuje tudi diskusijo glede tehničnih težav in pa oglaševanje.

3.   Premor

Po vsaki odigrani mapi sledi 5 (pet) minut premora.

4.   Prepovedana uporaba

Prepovedano je uporabljati:

 • EPS
 • Radar hacks
 • Speedhacks
 • Wallhacks
 • Aimhacks
 • Teleportiranje po mapi
 • Izrabljanje buggov
 • Macro in druge skripte
 • Vse pripomočke, ki bi karkorkoli omogočali prednost nad drugimi igralci

5.   Streamanje

Streamanje oziroma prenos igre je s strani igralcev prepovedan.

SANKCIJE

1. Osnovno

 • Ta pravilnik vsebuje specifične sankcije vezane na kazenske točke, za kršitev določil in pravil določenih v tem pravilniku. Vsaka druga kršitev, ki ni specifično določena v tem pravilniku bo sankcionirana v skladu »fair playa« s strani organizatorja.
 • Sankcije bodo določene s strani administratorjev, po lastni presoji, ki pa mora odražati logično in preudarno rešitev.
 • Administratorji izrečejo kazen glede na velikost kršitve, posameznikovo odgovornost, krivdo, dobičke pridobljene s pomočjo te kršitve, število prejšnjih kršitev, ter obnašanja/kršitev igralcev ali trenerjev (i.e. ali je ekipa zamudila zaradi nepričakovanih situacij).
 • Administratorji lahko dodatno sankcionirajo ekipo, če se jim to zdi primerno, ali če se je kršitev ponovila.

2. Kazenske točke

 • Kazen se izreče, če so kršena pravila tekmovanja. Lahko so manjši ali večji prekrški, avtomatska predaja tekme, diskvalifikacije igralcev/ekip, glede na vrsto prekrška. Tekmovalci bodo obveščeni o kazni preko emaila in bodo imeli na voljo dovolj časa, da se lahko pritožijo.
 • Manjše kazenske točke bodo izdane za manjše kršitve, kot so nepravilno naloženi potrebni mediji za tekme, površne in prekratke izjave po tekmah, premalo informacij o podatkih ekipe. Vsak manjši prekršek odvzame 1% od celotnega nagradnega sklada, ki ga je prejela ekipa/igralec.
 • Večje kazenske točke bodo dodeljene za večje prekrške, kot so namerno zavajanje administratorjev, ekipa ne pride na tekmo, ponavljajoče se kršitve, itd. Vse večje kazenske točke odštejejo 10% od osvojenega nagradnega sklada kaznovane ekipe.
 • Finančne kazni so podeljene, če ekipa ne izpolni pogojev vezanih na tekmovanje, kot so medijske obveznosti, planirani dogodki z navijači.
 • Manjše in večje kazenske točke so lahko izdane kumulativno.

3. Kazni in posledice ob zapustitvi tekmovanja

 • Diskvalifikacija – če je ekipa diskvalificirana, ta ekipa preda vse pravice do nagradnega sklada.
 • Izbris tekem – vse tekme in rezultati, ki vključujejo ekipo, ki je zapustila tekmovanje pred zaključkom, bodo izbrisani.
 • Prepoved nastopanja za igralce – če ekipa zapusti tekmovanje ali je diskvalificirana to pomeni, da se tudi vsem igralcem te ekipe ne dovoli nastopati za druge ekipe.

Pravila se lahko spremenijo brez obvestila igralcem.